Familieopstellingen


De oorsprong van deze werkvorm ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Met behulp van een opstelling kunnen de verborgen dynamieken in een familie zichtbaar worden en hierdoor kunnen we de onderlinge verhoudingen onderzoeken. We kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar op zielsniveau kunnen er wel degelijk verschuivingen plaatsvinden. Bovendien blijkt ook hier weer dat bewustwording voorwaarde is om andere mogelijkheden te kunnen zien.

‘Inzicht is het met nieuwe ogen kunnen kijken naar dezelfde realiteit’
-Evelien Hogeweg

Door het werk van Hellinger wordt het steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Als in een familiesysteem deze orde verstoord is, zal altijd iemand verderop in het systeem dit op zich nemen en bijvoorbeeld een last van iemand anders gaan dragen. Dit noemen we verstrikkingen of dynamieken. Dit gebeurt altijd onbewust en uit liefde, maar kan de persoon in kwestie behoorlijk belemmeren in de vrije stroom van zijn of haar leven. Het doel van een opstelling is bewustwording van de dynamieken en de ‘Orde van de liefde’ herstellen zodat mensen weer vrijer worden in denken, voelen en doen.

Wat uit liefde gebeurt en door liefde in stand gehouden wordt, kan ook alleen door liefde worden opgelost.

Uitgangspunt: er is een zogenaamde ‘Orde van de liefde’.

  1. Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem
  2. Er is een bepaalde rangorde
  3. Er is een balans tussen geven en nemen

Voor wie?
Opstellingen kunnen verheldering en inzicht geven voor mensen die vragen hebben over:

– partner relaties
– relaties met ouders, broers of zussen
– relaties met kinderen
– over steeds terugkerende patronen
– over onverklaarbare gevoelens als verdriet of schaamte
– het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties

Moet ik hiervoor mensen van mijn familie meenemen?
Nee liever niet. Een opstelling doe je in een groep mensen die je vaak helemaal niet kent en dat is juist goed. Hoe minder goed de groepsleden elkaar kennen hoe beter.

Hoe werkt een opstelling?
De groep bestaat uit één tot drie vraagstellers en meerdere representanten. Voorafgaand aan de opstelling doet de vraagsteller onderzoek naar zijn of haar familiestructuur, hierbij geholpen door een vragenlijst die na aanmelding wordt toegestuurd. In het voorgesprek geeft de vraagsteller aan wat het thema is. Op basis daarvan wordt gekeken wie er opgesteld worden. Bijvoorbeeld: vader, moeder en de deelnemer zelf.
Aan groepsleden kan gevraagd worden representant te zijn voor verschillende familieleden. De vraagsteller neemt ze bij de schouders en stelt ze intuïtief ergens op in de ruimte en gaat zelf aan de kant zitten kijken en ervaren.
En dan gebeurt er iets wonderlijks. De representanten beschikken op een onverklaarbare manier over informatie van het betreffende familielid. Ze blijken de onderlinge verhoudingen en de daarbij behorende gevoelens in hun lichaam te kunnen ervaren en verschaffen ons daarmee informatie over gevoelens en beweegredenen. Vervolgens zoekt de begeleider op basis van signalen van de fysieke en gevoelsmatige reacties van de representanten, naar een betere plaats voor de leden van het systeem, waarbij de ‘Orde van de liefde’ weer hersteld kan worden.
Het is een bijzondere ervaring voor zowel vraagsteller als representant om het systeem op deze manier ‘voor je’ te zien en te ervaren. Dit proces kan zeer helend zijn vooral als oude verstrikkingen en patronen losgelaten worden en ingeruild worden voor nieuwe gezondere beelden.
Tijdens een opstellingen workshop kunnen drie opstellingen gedaan worden.

Moet je iets speciaals kunnen om representant te zijn?
Nee helemaal niet zelfs. Het blijkt dat in principe iedereen de plek van representant in kan nemen. Ook mensen die hier nog nooit van gehoord hebben. Het kan wel zo zijn dat je zo in beslag genomen wordt door iets wat b.v in de eerste opstelling plaats gevonden heeft, dat je liever niet opgesteld wordt in de volgende opstelling. Daar is dan natuurlijk alle begrip voor.

Doel van een opstelling?
Het doel van een opstelling is bewustwording van de dynamieken en om de ‘Orde van de liefde’ te herstellen. Hierdoor worden mensen weer vrijer in denken, voelen en doen.
Zowel voor de vraagsteller als voor de representanten levert een opstelling vaak wonderlijke en verhelderende inzichten op. De vraagsteller is zich na een opstelling ook vaak meer bewust van de energieën in zijn of haar familie en kan daardoor anders en liefdevoller kijken naar deze relaties. Dit is een waarde(n)vol innerlijk proces.
Om in aanmerking te komen voor een opstelling is het noodzakelijk dat je eerst als representant een opstelling meegemaakt hebt.

Voorlopig wordt er geen Familieopstellingen workshop georganiseerd.
Weet je zelf een groep van minstens 10 deelnemers bij elkaar te brengen dan kom ik graag een of meerdere opstellingen doen. Tarief in overleg.

logo_elisabeth met tekst kort 10%