Algemene voorwaarden – Privacy

Algemene voorwaarden
Op alle trainingen, workshops en sessies van Prins & de Pauw training en coaching zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Inschrijving en betaling
Na ontvangst van je aanmelding: telefonisch of via internet ontvang je een bevestiging met details. Daarmee is je afspraak of deelname bevestigd.
Meerdere zorgverzekeraars vergoeden individuele sessies Emotioneel Lichaamswerk ELW ®. Cliënten betalen eerst zelf aan Prins & de Pauw, contant of via overschrijving per bank. Cliënt declareert zelf de factuur bij zijn of haar zorgverzekeraar.

Voor deelname aan trainingen van Prins & de Pauw gelden de volgende regels
De deelnemer zal de trainer-therapeut voldoende informeren over zijn of haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut zijn, zijn verplicht dit bij inschrijving te melden. Elisabeth Prins zal zich te allen tijde houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling, na toestemming van cliënt, plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie, intervisie of intercollegiaal overleg. Er worden geen namen genoemd en verspreidt. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

Annulering 
Annulering voor individuele sessies is mogelijk indien ruim op tijd aangegeven.
Bij afzegging binnen 24 uur is het totale bedrag verschuldigd.

Privacy – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Prins & de Pauw gevestigd aan Vogelwikke 28 in Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking en privacy van persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Prins & de Pauw training en coaching
Elisabeth Prins
Vogelwikke 28
9302BK Roden
info@prinsendepauw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Prins & de Pauw training en coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Prins & de Pauw training en coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
– Het afhandelen van jouw betaling
– Cliëntendossier
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Cliëntendossier
Als je ervoor kiest om een of meer sessies bij mij te volgen is het voor een goed verloop noodzakelijk dat ik een cliëntendossier aanleg.
Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsvereniging BeTTEL , RBCZ , TCZ  en houd me aan de door hen gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening.
Jouw cliëntendossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist bewaard.

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en/of medische gegevens,  en zorg ervoor onbevoegden geen toegang hebben tot die gegevens. Als behandelend trainer/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Prins & de Pauw training en coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Prins & de Pauw training en coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken gebruiken wij niet

 

logo_elisabeth met tekst kort 10%