Algemene voorwaarden

Op alle trainingen, workshops en sessies van Prins & de Pauw training en coaching zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Inschrijving en betaling

  • Na ontvangst van je aanmelding: telefonisch of via internet ontvang je een bevestiging met details. Daarmee is je deelname bevestigd.
  • Meerdere zorgverzekeraars vergoeden individuele sessies Emotioneel Lichaamswerk ELW ®. Cliënten betalen eerst zelf aan Prins & de Pauw, contant of via overschrijving per bank. Cliënt declareert zelf de factuur bij zijn/haar zorgverzekeraar.

Annuleringsvoorwaarden

  • Annulering is mogelijk onder de navolgende voorwaarden:
  • Voor individuele sessies: bij afzegging binnen 24 uur is het totale bedrag verschuldigd.

Voor alle inschrijvingen geldt:

  • Voor deelname aan trainingen van Prins & de Pauw gelden de volgende regels: de deelnemer zal de trainer(s), therapeuten en/of begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
  • Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut zijn, zijn verplicht dit bij inschrijving te melden .
  • Elisabeth Prins zal zich te allen tijde houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling, na toestemming van cliënt, plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie, intervisie- of intercollegiaal overleg. Er worden geen namen genoemd en verspreidt. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

logo_elisabeth met tekst kort 10%